Būdvardžių linksniavimas

Склонение литовских прилагательных

VIENASKAITA / ЕДИНСТВЕННОЕ ЧИСЛО


V. (Nom.)
koks? kokia?


K. (Gen.)
kokio? kokios?


N. (Dat.)
kokiam? kokiai?


G. (Acc.)
kokį? kokią?


Įn. (Inst.)
kokiu? kokia?


Vt. (Loc.) kokiame? kokioje?
I

-(i)as, -is
geras, žalias, didelis

-(i)o
gero, žalio, didelio

-(i)am
geram, žaliam, dideliam

-(i)ą, -į
gerą, žal, didelį


-(i)u
geru, žaliu, dideliu

-(i)ame
gerame, žaliame, dideliame
Vyriškoji giminė (м.р.)
Moteriškoji giminė (ж.р.)
II

-us
gražus


-aus
gražaus


-iam
gražiamgražų


-iu
gražiu


-iame
gražiame
III

-is
naminis


-io
naminio


-iam
naminiamnaminį


-iu
naminiu


-iame
naminiame
I

-(i)a
gera, žalia


-(i)os
geros, žalios


-(i)ai
gerai, žaliai


-(i)ą
gerą, žal


-(i)a
gera, žalia


-(i)oje
geroje, žalioje
II

-i
graži


-ios
gražios


-iai
gražiai


-ią
graž


-ia
gražia


-ioje
gražioje
III


naminė, didelė

-ės
naminės, didelės

-ei
naminei, didelei


naminę, didelę

-e
namine, didele

-ėje
naminėje, didelėje
DAUGISKAITA / МНОЖЕСТВЕННОЕ ЧИСЛО


V. (Nom.)
koks? kokia?


K. (Gen.)
kokio? kokios?


N. (Dat.)
kokiam? kokiai?


G. (Acc.)
kokį? kokią?


Įn. (Inst.)
kokiu? kokia?


Vt. (Loc.) kokiame? kokioje?
I

-i
geri, žali, dideli


-(i)ų
gerų, žal, didel


-iems
geriems, žaliems, dideliems

-(i)us
gerus, žalius, didelius

-(i)ais
gerais, žaliais, dideliais

-(i)uose
geruose, žaliuose, dideliuose
Vyriškoji giminė (М.р.)
Moteriškoji giminė (ж.р.)
II

-ūs
gražūs


-ių
graž


-iems
gražiems


-ius
gražius


-iais
gražiais


-iuose
gražiuose
III

-iai
naminiai


-ių
namin


-iams
naminiams


-ius
naminius


-iais
naminiais


-iuose
naminiuose
I

-(i)os
geros, žalios


-(i)ų
gerų, žal


-(i)oms
geroms, žalioms

-(i)as
geras, žalias


-(i)omis
geromis, žaliomis

-(i)ose
gerose, žaliose
II

-ios
gražios


-ių
graž


-ioms
gražioms


-ias
gražias


-iomis
gražiomis


-iose
gražiose
III

-ės
naminės, didelės

-ių
namin, didel

-ėms
naminėms, didelėms

-es
namines, dideles

-ėmis
naminėmis, didelėmis

-ėse
naminėse, didelėse