Asmeninių įvardžių linksniavimas

Склонение литовских местоимений

V. (Nom.) kas?

K. (Gen.) ko?

N. (Dat.) kam?

G. (Acc.) ką?

Įn. (Inst.) kuo?

Vt. (Loc.) kur? kame?


manęs

man

mane

manimi

manyje
mes

mūsų

mums

mus

mumis

mumyse
tu

tavęs

tau

tave

tavimi

tavyje
jūs

jūsų

jums

jus

jumis

jumyse
jis

jo

jamjuo

jame
jiejiems

juos

jais

juose
ji

jos

jaija

joje
josjoms

jas

jomis

jose
Vienaskaita (ед.ч)
Daugiskaita (мн.ч)